Vanemahüvitis – kes saab, kui palju saab, kui kaua saab?

SEADUS ON MUUTUNUD, minu aastatetagused postitused võivad olla erinevad sellest, mis hetkel kehtib. Uute perehüvitistega saab end kurssi viia siin

Jätkame raseduse ajal (mitte ainult, vaid ka juba planeerides) järgmise kõige põletavama teemaga – vanemahüvitis. Ma tahaks naistele südamele panna ühte asja, ärge mõelge ette. Te ju võite mõelda, et täna loobun rasestumisvastastest vahenditest ja ülehomse seksiga jään rasedaks ja siis kui ma tänaseni olen teeninud nii palju, siis saan head emapalka.. Sorry, naised, aga elul on tavaliselt omad plaanid. Hakake mõtlema sellele siis kui triibud on käes, rasedus kindel ja.. ärge ka siis mõelge üle, sest ma väga loodan, et siin ei ole neid, kes lapsi raha pärast teevad.

Kellele makstakse vanemahüvitist?

Seda saavad kõik vanemad (olenevalt kas siis ema või isa), aga selle suurus ja pikkus oleneb sellest, kas sa töötad parasjagu või ei.

Vanemahüvitist hakatakse maksma 1 päev pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu ja makstakse 435 päeva. Seda siis juhul, kui sa töötad ja lähed sealt rasedus- ja sünnituspuhkusele. Kui sa oled aga kodune/õpilane/mittetöötav, siis sina hakkad saama hüvitist kohe kui laps sünnib ja seda siis 545 päeva eest. PS! 1. juulil 2020 seadus muutus ning hüvitist makstakse nüüd 545 päeva eest, varem maksti 435 päeva eest.

Kuidas arvutada vanemahüvitise saamise aega?

Selle kalkulaatori abil saad vaadata, millal sul oleks mõistlik minna rasedus- ja sünnituspuhkusele, et näiteks laveerida nii, et saaksid vanemahüvitist pikemalt või täiskuude eest nagu mina tegin.

Mina isiklikult lähen  2.11 rasedus- ja sünnituspuhkusele, seega vanemahüvitist makstakse mulle ajavahemikus 22.03.2021-30.05.2022 eest, aga kuna vanemahüvitist makstakse nö tagantjärele, siis saan ma esimese vanemahüvitise (10 päeva eest) aprillis 2021 ja viimase juunis 2022.

Ka siin plaanin ma veidi kõrvale panna, et ka teised suvekuud kohe mitte tööle naasta. Eks näis, kas hakkame kohe lasteaeda harjutama või mõne aja pärast, sest see jääb kokku ajaga mil Hedon läheb esimesse klassi. Nagu teada on, siis käed rüpes ma ei istu ja ka praegust tööd kavatsen ma edasi teha. PS! Tuletan meelde, et vanemahüvitise saamise ajal võib teenida lisatulu (täpsemalt hiljem), ent rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal mitte.

Ja üleüldse olen ma valinud endale imelise tööandja ja superägedad projektipõhised partnerid, kes ei eelda minult E-R kuskil kontoris istumist, vaid töö peab olema tehtud, olenemata kas ma kõlgutan palmi all jalga kokteil näpus või istun lumehanges teetass kõrval. Või istun kodukontoris või lähen soovi korral nende kontorisse. Ehk siis saate aru, töö peab olema tehtud, vahet pole kas teen seda hommikul kell seitse või õhtul kell üheksa.

ArvutamineNäide minu põhjal:

Juhul kui laps sünnib detsembris, arvestatakse vanemahüvitise suurus ema või isa (sõltuvalt sellest, kumb vanemahüvitist taotleb) 01.03.2019-29.02.2020 sissetulekutelt laekunud sotsiaalmaksu järgi. Kui laps sünnib novembris, siis arvestatakse vanemahüvitise suurus 01.02.2019-31.01.2020 järgi jne.

Vanemahüvitist makstakse nii, et lapse sünnikuust (olenemata kas ta on enneaegne või üle kantud) lahutatakse üheksa kuud (keskmine raseduse pikkus) ja sellele eelneva 12 kuu keskmise järgi arvutatakse vanemahüvitis.

Kui sa selle 12 kuu jooksul töövõimetuslehel (nn haiguslehel) ei viibinud on kuude arv 12. Kui viibisid töövõimetuslehel, hoolduslehel või sünnitus- või lapsendamislehel, siis see aeg kuude arvestusse sisse ei lähe. Välja arvatud juhul, kui olid üle viidud kergemale tööle või olid töövõimetuslehel põhjusel, et tööandjal ei olnud pakkuda terviseseisundile vastavat kergemat tööd. Neid päevi maha ei lahutata!

Kuude arvu saamiseks lahutatakse sel juhul 365 päevast haiguslehel, hoolduslehel ja sünnitus- või lapsendamislehel oldud päevad ning jagatakse tulemus 30-ga ja saadakse omakorda kuude arv, mille keskmine arvutada.

Kui eelmise aasta sissetulek oli alla valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, on vanemahüvitise suurus võrdne kuupalga alammääraga (2020. aastal 584 eurot). Kui sotsiaalmaksuga maksustatavaid tulusid üldse polnud, võrdub hüvitise suurus hüvitise määraga. Inimesele, kes tulu ei ole saanud, tagatakse hüvitise minimaalmäära (2020. aastal 540 eurot) suurune sissetulek.


Siin saad välja arvutada oma vanemahüvitise, kui sa tead haiguslehel oldud päevade arvu ja enda eelnevaid sissetulekuid. Vihjeks – maksuameti lehelt leiad sissetulekud ja digiloost haiguspäevad (või palgalehtedelt).

Kui su eelmine laps on uue lapse sündimise ajal alla kolme aasta vanune ning sünnitushüvitise ühe päeva suurus on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa, hüvitame lisaks vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe. Loe täpsemalt. 

Mida teha vanemahüvitise saamiseks?

Kui varem oli mugavaim viis peretoetuste ja igasuguste taotluste jaoks eesti.ee keskkond, siis alates eelmise aasta oktoobrist pakub sotsiaalkindlustusamet oma iseteeninduskeskuses kergemaid lahendusi. Vanemad näevad pakkumusel kohe enda individuaalseid summasid, võivad võrrelda ja vaadata kes soovib teatud hüvitisi saada.  Seejärel peab pakkumusega nõustuma.

Riik on aastatel 2018-2022 muutmas vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemi. Soov on muuta töö- ja pereelu ühitamine lihtsamaks ja  vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteem paindlikumaks. Pikemalt saab kõigist muudatustest lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Vanemahüvitise saamise peatamine ja jätkamine alates 1.07.2020

Alates 1. juulist 2020 tekkis võimalus vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Ehk siis kui vahepeal tahab isa näiteks kuu aega kodus olla, siis saab ehk tegemist on vanemahüvitise saaja vahetamisega. Peatamine on võimalik, kui vahepeal üldse ei soovi vanemahüvitist saada mõni kuu (näiteks on mõni lühiajaline sissetulek). Aga tuleb meeles pidada, et hüvitisele on õigus korraga ühel lapsevanemal.


Seda saab teha alates lapse 71. elupäevast kuni tema 3-aastaseks saamiseni. Võimalus laieneb ka kõigile, kellel on 1. juuli 2020 seisuga jäänud saada veel vähemalt 1 kuu vanemahüvitist.

Kuni lapse 70 päeva vanuseks saamiseni võib vanemahüvitist saada üldjuhul ainult ema. Pärast seda võivad vanemad ise otsustada, kumb hüvitist saab.

Peatamisel ja jätkamisel on tingimuseks, et vanemahüvitist ei või määrata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu. Peatamisel ja jätkamisel ühe ja sama saaja vanemahüvitist ümber ei arvutata. Kuid ema ja isa saavad siiski igaüks oma individuaalsete sissetulekute alusel. Peatamise mõte ongi see, et üks ja sama saaja peatab. Kui vahepeal tahetakse emalt isale või vastupidi, siis on see saaja vahetus.

Tahad edasi töötada?

PS! rasedus- ja sünnituspuhkusel olles ei ole lubatud töötada, sest oled justkui haiguslehel!

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu. Kui su ühes kuus saadav tulu on väiksem, kui pool hüvitise ülempiiri, mis 2020. aastal on 1774,05 eurot (2021. aastal hakkab olema 1910,77 eurot), siis sulle makstav vanemahüvitis ei vähene.

Ehk siis kui sinu ühe kuu tulu (töö eest saadav tasu) on väiksem kui 1774,05€ (1910,77 2021 aastal), siis vanemahüvitis ei vähene. Kui aga peaks juhtuma, et saad töö eest rohkem raha, siis vähendatakse ka vanemahüvitist, võrdeliselt selle osaga.

Vähendamise valem:


Vanemahüvitis – [(brutotulu – 1774,05 eurot) : 2] = vähendatud vanemahüvitis.

Sinu igakuisest brutotulust lahutatakse pool vanemahüvitise ülempiiri summat ning saadud vahe jagatakse kahega. See omakorda lahutatakse sulle määratud vanemahüvitise summast. See ongi uus vähendatud vanemahüvitise summa.

Pane tähele, et kui vähendatud vanemahüvitis oleks väiksem kui hüvitise määr, makstakse sulle hüvitist siiski vanemahüvitise määras. 2020. a on hüvitise määr 540 eurot. Loe pikemalt vanemahüvitise ajal töötamise kohta siit!

Kui saladus pole, palju sina vanemahüvitist hakkad saama ja kuidas plaanid seda kasutada? Kas paned veidi kõrvale, et saaksid pikemalt kodus olla? Plaanid hoopis samaaegselt tööd edasi teha? Kohe kui võimalus tööle minna ja hoopis isa koju jätta? Mis plaan on?

Siit postitusest – RASEDUS JA SEADUSED – saad lugeda pikemalt ja täpsemalt kõikide rasedust puudutavate seaduste kohta. PS! Kommentaarides on samuti palju infot, lasin vastata raamatupidajal, Haigekassal, sotsiaalkindlustusametil jne. 

Siit postitusest saad lugeda täpsemalt rasedus- ja sünnituspuhkuse (ehk dekreedi) kohta – Täpsemalt dekreedist: millal minna, palju raha saab..


8 thoughts on “Vanemahüvitis – kes saab, kui palju saab, kui kaua saab?

 1. Mina ei ela Eestis vaid kaugel-kaugel, seega lugu teine. Vanemahüvitis siin 0, palgata puhkus 6 nädalat ja siis tööle tagasi. Mul on 3 last ja kõigiga käisin tööl kuni tähtaja lõpuni . Ühega läksin sünnitama lausa lõunapausi ajal :) Samas see töötamine mind ei seganud. Enesetunne oli ok. Haigla arvetest ei hakka üldse rääkimagi.
  Samas palgad ka muidugi teised. Enne igat last säästsin korralikult, et seda laste saamis lõbu endale lubada.

  1. Ma olen USA kohta kuulnud jah (ma ei tea, kas sa USAs aga meenus praegu USA näide), et summad on metsikud. Isegi selle eest maksad lisa kui tahad last pärast sünnitust rinnale saada.

 2. Lapsehoolduspuhkusel saab korraga olla üks lapsevanem, ehk siis kui isa saaks vanemahüvitist, kas ema peaks siis tööl käima või töölepingu lõpetama?

  1. Jah, siis peab ema tagasi tööle minema või töölt lahkuma. Tasub ka meeles pidada, et kui isa läheb lapsehoolduspuhkusele ja hakkab saama vanemahüvitist ja ema jääb lihtsalt koduseks (st tuleb töölt ära), siis tal puudub ka haigekassakindlustus.

 3. Kas rasedus/sünnituspuhkus kestab siis sünnituseni või kõik need 4,5 kuud, mil vanemahüvitist ei saa? Sünnitan ka detsembris, kas siis jaanuaris mõneks tööotsaks käsunduslepingut ei või teha?

  1. Rasedus- ja sünnituspuhkus kestab 140 päeva (alates päevast, mil sa lähed) ehk siis 4,5 kuud umbes (uue raha saad aga veelgi hiljem, sest vanemahüvitist makstakse järgmisel kuul eelnenud kuu eest) ja selle aja jooksul tulu teenida ei tohi.

 4. Vanasti oli teatud vanuses lapsega ka mittetöötav ema kindlustatud, kas enam pole? Ja abikaasa kaudu sai ka kindlustuse.

Comments are closed.