Lapsele korrutustabel nädalaga selgeks – on see võimalik?

#KOOSTÖÖ

Reaalselt kui ma selle mängu sain, olin ma maksimaalselt skeptiline, aga juba esimesel päeval vaimustusin. See toimis. Kolmandal päeval mu silmad ikka veel särasid ja viiendal olin omadega tupikus. Ja siit tupikust me Hedoniga edasi ei saa. Mängu looja soovitas, et las olla, tehke paus. Ma mõtlesin nüüd, et alustame otsast peale kui reisile läheme..

Millest ma üldse räägin – üks hakkaja naisterahvas Moona on hakkama saanud eriti vahva ja kasuliku mänguga, nimelt korrutusmänguga, mis lubab korrutustabeli ühe nädala ehk seitsme päevaga selgeks saada. Seda muidugi laste puhul, kes juba lugeda oskavad, teistel läheb ilmselt kauem aega. Lapsed saavad korrutustabelit õppida erinevate jutukeste, mälus seoste loomise ja salakeele kaudu.

Hedonil oligi sinna maani okei, kui me jõudsime kaashäälikuteni ja kuigi tal on need peas, ei suuda ta sealt edasi minna, et näiteks kui sa võtad sõnast tool ära kaashäälikud, siis mis alles jääb. Tal tekib mingi error ja me ei saa sealt edasi.

Moonal tekkis sellise mängu väljatöötamise idee enda isiklikust vajadusest, kui ta oma pojale algklassides korrutustabelit õpetas ja see liigse tuima tuupimisena tundus. Ta hakkas otsima meetodit, kuidas lapsed saaks õppida korrutustabeli selgeks mänguliselt ja erinevate tegelaste kaudu oma ajus seoseid tekitades, mitte et see oleks lihtsalt igav tehete kordamine. Korrutusmängu saab kasutada nii kodus kui ka koolis ja lasteaias.

Korrutusmäng käib nii, et laps kuulab piltidel kujutatud tegelastest jutukesi ja saab teada, kuidas need tegeleased ehk tehte liikmed omavahel seotud on. Pärast lugude kuulamist saab laps selgeks, mis on korrutamine ja õpib salakeelt, mille abil leiab piltidelt korrutamistehte. Kui õppematerjal on läbi võetud, oskab laps piltide pealt justkui salakoodi lugeda. Piltidel on kujutatud korrutustehted ja hea mälutehnika abil mäletab laps neid hiljem isegi siis, kui ta pilte ei näe.

Korrutusmängu õppeprotsess on jaotatud seitsme päeva vahel ja igal päeval on eraldi teema või ülesanne. Esimesel päeval õpib laps ära 10 tegelast, kellel kõigil on nii-öelda oma number. Lapse jaoks tekib seos numbri ja tegelase vahel.

Ma pean siin kohe vahele sutsama, et reaalselt see on imetabane, kuidas Hedon neid seoseid loob ja ainuüksi B tähe peale teab, et ma räägin beebist või number üheksast. See toimib päriselt ka. Laste aju on ikka hoopis teine. Ta teab, et kui pildil on telk ja beebi, siis me räägime numbritest üks ja üheksa. Või kui pildil on saabas ja nina, siis me räägime number neljast ja seitsmest.

Teisel päeval kuuleb laps 36 korrutustehte kohta lugu, mis pole küll loogilised, aga selle eest lõbusad ja lihtsasti meeldejäävad. Need jutud tekitavad lapsel iga korrutustehte liikmega seose. Kolmandal päeval kinnistatakse iga numbri ja tema tegelase omavahelisi seoseid, lisaks seotakse iga tegelane ka konkreetse tähega. Nende seoste abil oskab laps järgnevatel päevadel tehte vastust tuletada.

Neljandal päeval õpib laps, kuidas ainult pilti nähes aru saada, millise korrutustehtega on tegemist. See kinnistab lapse ajus selle kummalise pildi veelgi tugevamalt tehtega. Viiendal päeval õpitakse erilist salakeelt, mille kaudu saab tuletada korrutustehete vastuseid. Lisaks õpib laps täis- ja kaashäälikute eristamist.

Kuuendal päeval tegeleb laps ühe nutika harjutusega, tänu millele ta saab selgeks, mida korrutamine üldse tähendab. Viimasel ehk 7. päeval saab kõik eelnevalt õpitu üheks tervikuks kokku. Algul suudavad lapsed ilmselt tehete vastuseid öelda pilti nähes, kuid hiljem juba ka ainult tehet kuuldes.

Noh, siin ma kahte viimast päeva kiita ei saa meie puhul, aga esimesed viis päeva on selged nagu sulavesi. Ja nagu Moona mulle ütles, kui ei tule kohe, tehke paus. Iga pere võib ikka enda tegemiste järgi vaadata, kui palju mingitel päevadel aega on või konkreetse lapse huvist ja valmisolekust lähtudes otsustada, kas mõne osaga on vaja näiteks pikemalt tegeleda või vahapeal üldse mõneks ajaks paus võtta. Ehk siis tegemist on toreda ja üsna konkreetsete juhistega mänguga, aga veidi jääb siiski ruumi ka enda järgi sättida, kui tempokalt programm läbi teha.

Mulle tundub näiteks praegu isegi kui Hedon õpib alles liitma ja lahutama, siis selline mänguline versioon (mitte, et sul on kolm õuna ja kui sa annad kaks mulle, palju sulle jääb) palju ägeda. See on endalegi kaasahaarav ja lõbus ja eriti õnnelik on ta siis kui päevatöö saab tehtud ja ta saab kleepse mängulehele panna.

Korrutusmäng on mõeldud eelkõige 5-9-aastastele, aga alustada saab juba ka väiksemate lastega, kes veel lugeda ei oska, aga soovivad jutukesi kuulata ja oskavad pildi pealt tegelasi nimetada. Sellisel juhul saab osa programmist juba läbi teha ja kui ühel hetkel tähed ja numbrid ka selged on, siis ülejäänud osaga lõpuni minna.

Ma täiega soovitan seda, see on üks lahedamaid mänge, mida ma Hedoniga mänginud olen (kuigi ta eelistaks Tsirkust) ja ma loodan et nüüd reisil olles saame üle ka sellest mäest, et.. ta suudab need kaashäälikud sealt toolist välja võtta.

Kood marimell annab teile mängu soodsamalt. Osta saab siit!