Tarbijakaitse selgitab: millisel juhul ja kuidas peab reklaami märgistama

Räägime veel sellest paksu verd tekitanud juhendist. Tuleb tunnistada, et mida päev edasi, seda enam näen ma märgistatud reklaami. Aga ikkagi on jäänud silma ka mõned postitused, kus seda tehtud ei ole. Mõne puhul tekib mul endalgi küsimus, kas seda teha ja kuidas seda teha. Otsustasin kokku koguda mõned näited, et neid Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveametile esitleda ja aru pärida.

Minu jaoks on muidugi täiesti arusaamatu ja lubamatu e-riigis, et Tarbijakaitseametil võttis aega 27 päeva, et mulle vastus anda, aga noh, parem kui mitte kunagi. See on teine versioon nende vastusest, sest esimene oli selline juriidiline p*sk, et Ratas räägib ka selgemat juttu. Kahjuks on nende vastus ikkagi paras mull, mitte see, mida ma oleks eeldanud ehk lihtsas keelest arusaadavat selgitust. Seda enam, et Meelis istus nende samade inimestega laua taga ja arutas neid asju, oleks ma eeldanud kiiremat reageeringut.

Kui ma oleksin Õhtuleht, kes tahaks loole kommentaari, siis vaevalt see 27 päeva aega võtaks, aga äh, mingi näkane blogija, kes nagunii elu raskeks teeb, talle võib ikka kuu aega vastata ju.. Tahan siinkohal kiita ja tervitada haigekassat ja sotsiaalkindlustusametit, kelle poole olen väga tihti oma blogipostitustega pöördunud ja saanud vastused ja kommentaarid tundide jooksul :)

Esimene vastus tuli 21.10

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (edaspidi TTJA) on registreeritud Teie pöördumine, milles edastasite lingi erinevate kuvatõmmistega sotsiaalmeedia kanalis Instagram avalikustatud postitustest. Soovite, et TTJA oma kommentaarid nende kuvatõmmiste kohta esitaks edastatud faili.

Teie kirja näol on tegemist selgitustaotlusega. Selgitustaotlusele vastamist reguleerib märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus (edaspidi MSVS). MSVS §-st 3 tulenevalt on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil kohustus anda õigusalaseid selgitusi Eesti Vabariigis välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude kohta. Õigusalaste selgituste andmine ei tähenda õigusabi andmist.

Õigusalaste selgituste andmisega on tegemist siis, kui selgitatakse mingi konkreetse seaduse, konkreetse paragrahvi, konkreetse lõike, konkreetse punkti sisu ja tähendust. Õigusabiga on tegemist siis, kui antakse mingite konkreetsete eluliste asjaolude osas õiguslik hinnang.

Setõttu on meil Teie kirjale võimalik vastata ainult selles osas, mis jääb selgitustaotluse raamidesse ning konkreetseid elulisi asjaolusid ehk Teie poolt edastatud failis väljatoodud postitusi TTJA ei kommenteeri.

Sellele järgnes mingi tohutu kamarajura, millest nagu ma ütlesin, oli inimesel, tavainimesel, raske aru saada ehk et tegelikkuses ei selgitanud ta ühegi näite põhjal selgelt, kas ja kuidas sellises olukorras juhendile vastavalt käituma peaks.

Äkki poleks pidanud seda juhendit nii rutakalt tegema?

Pöördusin uuesti nende poole (kasutades nüüd tutvusi), et saada adekvaatsemaid vastuseid. Nädal hiljem sain siis vastused.

PS! Kõik influencerid, kes te siin välja toodud olete, no offence, mul ei ole teiega mingit kana kitkuda ja ei ole vaja lugeda välja mingit ärapanemist kellelegi või muud sellist, vaid need olid esimesed näited mis mul Instas skrollides ette jäid. 

Kohe esimesena, esitleks ma ühte enda pilti, see ilmus küll mul storys, aga tekitas minus endas küsimusi, kas ja mida ja kuidas ma siis märgistama peaksin?

Fotol on kohvimasin, mida ma rendin Saku Lätelt. Piima otsin ise. Samas olen ma aastaid Valioga koostööd teinud, uue kohvikruusi oma logoga nad kinkisid hiljaaegu. Hommikukohvi pilti jagades ja antud firmasid tagides ei ole mu otsene eesmärk tõsta piima või kohvimasina müüke, küll aga jagada edasi ühte osa oma elust.

Ja teate mis peamine, mina kui turundaja (ma haldan päris mitut sotsmeediakontot ka ise), hindan kõrgelt kui inimesed viitsivad meie toodetega pilti teha ja meid tagida, sest nii saan mina ka sisu, mida edasi jagada. Lihtsalt igapäevast ja loomulikku sisu, mitte reklaampilte kuskilt kataloogist või fotopangast.

TTJA kommentaar:

Kas postituse puhul on tegemist reklaamiga või isikliku kogemuse/osaga oma elust jagamisega?

Vastuseks selgitame, TTJA hinnangul kui postituses märgitakse (tagitakse, #-ga lisatakse) konkreetne kaupleja (nt tootja, edasimüüja, teenusepakkuja), siis selle postitusega teenitakse läbi ettevõtja nimetamise või tema kauba nähtavamaks tegemise toodete müügi suurendamise eesmärki. Kuna teave, mis on avalikustatud toote müügi suurendamise eesmärgil on käsitletav reklaamina, siis võivad ka kaupleja nimega märgitud postitused vastata reklaami tunnustele. Ka Riigikohus on oma otsuses (3-3-1-7-16) selgitanud, et kaupluse aknakleebistega märgistamisel ei saa olla muud eesmärki peale kaupluse nähtavamaks tegemise, mis omakorda teenib jaekaubanduses paratamatult kauba müügi suurendamise eesmärki.

Reklaamiks loetakse mõjuliidri tehtud postitust, mis tutvustab või esitleb postituses käsitletud toodet, kaubamärki, teenust või üritust eesmärgiga suurendada selle populaarsust ning selle läbi ka müüki. Seega tuleb eelkõige lähtuda sellest, kas toote, kaubamärgi, teenuse, ürituse, isiku jne kohta käiv postitus teenib konkreetse kaupleja huve ja on suunatud kauba või teenuse müügi suurendamisele. Postitaja võib reklaami teha tasuta või saada selle eest tellijalt tasu. Seejuures ei pea saadav tasu olema ilmtingimata raha, sest tasuna käsitletakse ka reklaami eest teenitavaid muid hüvesid, milleks võib näiteks olla kinkekaart, kingitusena saadud toode/teenus või mõni muu soodustus.

Loosimine Instagramis

TTJA kommentaar:

Loosimised, tarbijamängud sotsiaalmeedias, mh Instagramis

Tarbijamängud ja loosimised kannavad samuti eesmärki suurendada välja loositavate toodete müüki, seega tuleb tarbijamängude ja loosimiste reklaamimisel lähtuda reklaamiseaduse üldistest nõuetest. Seega juhul kui mõjutaja teeb oma sotsiaalmeediakontol tarbijamängu, loosimise, mis on seotud mõne toote või teenusega, siis sellise postitusega teenitakse konkreetse kaupleja toote või teenuse müügi suurendamise eesmärki, tegemist on reklaamiga ning see postitus tuleb ka vastavalt muust teabest eristavalt märgistada, nt teemaviitega #reklaam.

Kas iseenda promomine on reklaam teatrile/klubile/kohvikule?

TTJA kommentaar:

Kui postituses kirjeldatakse oma isiklikke tegevusi/kogemusi, ilma eesmärgita suurendada mõne teenuse või toote müügi suurendamise eesmärki, siis sellisel juhul ei ole tegemist reklaamiga. TTJA hindab iga postitust (reklaami) juhtumipõhiselt.

Kas sooduskood viitab reklaamile?

Kas tagimine viitab reklaamile?

Kas hastagide lisamine viitab reklaamile?

TTJA kommentaar:

Kas hashtagide, sooduskoodide ja ettevõtte märke (#) lisamine sotsiaalmeedias avalikustatavale postitusele viitab reklaamile?

Jah, viitab küll. Kuid selgitame, et see kas tegemist on reklaamiga või postitaja enda isikliku kogemuse jagamisega, tuleb hinnata juhtumipõhiselt. Samas reklaamina käsitatakse postituses kogu avalikustatud teavet kogumis, seejuures ei ole vahet, kas teave on avalikustatud pildi, teksti, märkimise või hashtagide teel. Kogu avalikustatud teavet ehk kogu postitust käsitatakse reklaamina, kui teabe avalikustamine kannab eesmärki suurendada kauba või teenuse müüki, edendada üritust või suunata isiku käitumist avalikes huvides.

Kas ja millisel juhul on alkoholi kuvamine pildil okei? See pole ju fookuses!

TTJA kommentaar:

Kas ja millisel juhul on alkoholi kuvamine avalikustatavatel piltidel lubatud?

Selgitame, et alkoholi kuvamine sotsiaalmeedia postituste piltidel ei ole keelatud. Keelatud on oma sotsiaalmeedia kontol alkoholi reklaamida. Reklaami mõistet selgitasime eespoolt olevates punktides, ühtlasi on reklaami mõiste leitav reklaamiseaduse § 2 lg 1 punktis 3.

Samuti on reklaami mõistet selgitatud juhendis sotsiaalmeedias reklaami avalikustajatele. Spetsiifiliselt alkoholi reklaami mõistet on selgitatud alkoholi reklaami juhendi punktis 3. Kui teave alkohoolse joogi kohta on avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul, sh sotsiaalmeedia postituses, selle alkohoolse toote müügi suurendamise eesmärgil, siis selline teave on käsitatav alkohoolse joogi reklaamina. 

Alkoholi reklaam on sotsiaalmeedia võrgustikes keelatud, välja arvatud alkoholikäitleja veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol. Keelatud reklaami avalikustamise kahtluse korral hindab TTJA kõiki rikkumisi juhtumipõhiselt igal konkreetsel juhul eraldi.

Lisame, et kõik eeltoodud selgitused on kajastatud ka juhendis sotsiaalmeedias reklaami avalikustajatele.

Selgitame lisaks, et juhendiga sotsiaalmeedias reklaami avalikustajale ei loodud midagi uut. Tegemist on kehtivas reklaamiseaduses kehtestatud nõudeid ja piiranguid selgitava juhendiga. Juhendi vajalikkus tõusetus sellest, et sotsiaalmeedias postituste tegijad ei olnud teadlikud seadusandlusest seoses reklaami avalikustamisega, mistõttu avalikustati sotsiaalmeedias palju varjatud reklaami. Varjatud reklaami tegemine on keelatud, sest reklaam peab olema tavalise tähelepanu korral muust teabest selgelt eristatavJuhend selgitab kehtivaid nõuded ja piiranguid ning annab asjakohased soovitused reklaamiseaduse järgimiseks.

Kõige lõpuks tahtsin ma teada, et kuigi reklaam peab olema eristatav muust sisust, arusaadav jne, aga kas selleks sobib ka loo lõpus viitav lause/hastag või peab see olema esimene lause tekstis? Kas reklaampostitust võiks blogis märgistada ka konkreetselt ühe visuaaliga ehk et iga reklaampostitus kannaks samasugust pilti (kus oleks kirjas, et tegemist on reklaamiga) ja seejuures ei oleks tekstis selle kohta eraldi lisamärget?

TTJA kommentaar:

Kas, mida ja kuidas Te peate märgistama postitust, mis sisaldab reklaami?

Jah, see postitus, mis sisaldab reklaami, tuleb ka tavalise tähelepanu korral selgelt eristatavalt tähistada/märgistada. Nii nagu on ka juhendis (lk 4-5) märgitud, siis reklaamiseaduses kehtestatud nõude täitmiseks tuleb sotsiaalmeedia reklaampostitus selgelt märgistada selle alguses, et jälgijad saaksid kohe lugema/vaatama/kuulama asudes aru, et tegu on reklaamiga.

Reklaami märgistamiseks on asjakohane kasutada teemaviidet #reklaam. Samas saab iga reklaami avalikustaja (mõjuisik) ise otsustada, kuidas ja millise märgistusega ta reklaami oma muust teabest selgelt eristab, järgides, et postituse vaataja saaks positust nähes kohe teada, et selle postituse puhul on tegemist reklaamiga. Vastav teemaviide peaks olema mistahes sotsiaalmeedia kanalis (blogi, Instagram, Facebook, Twitter vm) avaldatud postituse alguses või pealkirjas.

Kui postitusel ei ole kindlaksmääratud tekstiosa (näiteks Instagram Story või TikTok), peab reklaamile viitav märgistus olema postituse visuaalil tarbija tavalise tähelepanu juures mõistliku suurusega nähtav.

Kui te küsite, kas ma olen nendega vastustega rahul, siis..

Alati saaks paremini :) Ehk kokkuvõttes, teen ma edasi nagu ma tahan oma postitusi ja lõpuks on lihtsalt kohtus tõendamise küsimus, kas ma tahtsin oma postituse/pildiga müüke suurendada või ei. Sest kõike hinnatakse ju juhtumipõhiselt.

19 thoughts on “Tarbijakaitse selgitab: millisel juhul ja kuidas peab reklaami märgistama

 1. Tegelikult on jällegi palju mulli just vastuste näol. Minul kadus huvi lugeda pärast esimesele näitele (teie hommikukohvi pilt) antud selgituse lugemist. Puhtalt seetõttu, et lühidalt ja otse öelda KAS on tegu reklaamiga ja MIKS, seletatakse lahti juriidilisi termineid. Samas sain aru, et kui sa poleks Valiot tägginud, oleks kõik OK ning tuleb välja, et kui firma saadabki niisama toote ja ei eelda koostööd, siis pakisaaja võib firmale ootamatu probleemi kaela saata, kui heast tahtest neid täggib.

  Kommentaar loosimiste ja tarbijamängu kohta on ju loogiline, iga inimene saab aru, et neid korraldatakse pikemas perspektiivis rohkemate jälgijate ja potensiaalsete uute klientide saamiseks. Nendes postitustes on ju firmad alati täggitud :)

  HA HA enda reklaam – see on ju JOKK. Tanja jah reklaamib ennast ja enda esinemist etenduses, kuid selle läbi suurendab inimeste teadlikkust uuest etendusest ja potendiaalselt rohkem inimesi läheb seda vaatama. Ehk tema enda reklaam pigem mõjutab piletimüüki ja teeb Vanemuisele reklaami. Pigem on ju küsimua, et kuidas ennast reklaamitakse. TTJ selgitus oleks pädev juhul, kui Tanja reklaamiks oma osalust uues etenduses enda pildiga, praegusel juhul teeb ta seda etenduse reklaamplakatiga ehk teeb siiski reklaami.

  Hastag, tag ja sooduskood on ju kõik reklaam, inimesi teadvustatakse firma olemasolust. Kui sa paned lihtsalt pildi, siis ilmselt pääseks reklaami sildistamisest. Aga siis jõuame tagasi punkti, et sulle meeldib mingi teenus, toode, firma ja sa kulutad oma raha selle saamiseks ning tahad oma rahulolu teistega jagada ilma, et firma oleks sinult palunud seda … siis nagu ei ole ju reklaam :D

  Ühesõnaga paras segadus on see teema jah. Minu jaoks on selge reklaam siis kui A) tehakse konkreetne teenuseleping ja inimese saab rahalist tulu või B) tasu on esemetes. A la jagad sooduskoodi, aga ise saad tooted tasuta. Või saadki toote tasuta (nt Napsie) ja siis teed reklaami. Pikemaajaliste koostöödega (nt Valio) lepikski kokku, et kas iga saadetis on reklaam. Ja kui ongi, siis teeks ühe pildi kogu saadetisest ning mainiks ära, et tulid uued asjad, kuid igapäevaselt siis ei täggiks neid.

  Nagu TTJ asja kokkuvõttis – jah on seadus, kuid iga inimene peab ise hindama olukorda. Milleks siis üldse see juhend tehti kui see tegelikult jätab palju segaseks.

  Ma olen ilmselt selle maha maganud, aga MIKS seda juhendit üldse tegema hakati? Keegi kaebas kellegi peale?

  1. Ma olen sinuga 100% nõus. Ma ei saa ka aru, miks ei võinud nad vastata konkreetselt nendest piltidest lähtuvalt jah, see on reklaam, ei, seda me ei käsitle reklaamina, siin on küsitav, peaks uurima jne.

   Ma ei tea, miks seda tegema hakati, mingi seltskond on alatasa seda teemat tõstatanud, et meil võiks ikka ka olla tõsiseltvõetav “seadus”, siis oleks blogijad ja suunamudijad ka tõsiseltvõetavamad.. Keegi lõpuks haaras härjal sarvist ja tegi midagi ära, aga ikka on see minu jaoks poolik. Nagu TTJA ise ütleb: juhtumipõhine. Tore, hakkame siis lahkama neid juhtumeid :D

  2. Teil ONGI seadus. Selle nimi on reklaamiseadus. Juhend selgitab seda. Miks sa ise mulli ajad?
   Kui ei taha panna kirja #reklaam, siis ei tagi “heast südamest” Valiot või keda iganes või ei tee juustust üldse sotsiaalmeediasse pilti. Aga kui hullult tahad ikkagi teha, siis paned ka juurde #reklaam (või #koostöö) ja ongi kõik. Lihtne ja kindlasti sulle jõukohane. Sa elad Eesti Vabariigis ja sul on kohustus täita siin kehtivaid seadusi.
   Selline manipulatsioon ja sinna juurde enda ohvriks mängimine on piinlik.

 2. Osav postitus teema pildil hoidmiseks. Iseenesest ka huvitav lugemibe, mis kinnitabki, et juhend lihtsalt selgitab seadust, ei loo uusi tingimusi.
  Aga mis on teie järeldused? Kas #koostöö läheb edaspidi ilusti postituse algusse, nagu peab?
  Kui peaks tekkima vaidlus reklaamiseaduse täitmise üle, siis ei piisa sellest, et reklaamiga raha teeniv inimene lihtsalt ütleb, et ta ei soovinud toote läbimüüki suurendada. Lähtutakse ikka objektiivsest tõlgendusest #valio igal pool on loomulikult suunatud Valio toodete läbimüügi suurendamisele, isegi, kui istud ise ka juustukarbi kõrval. Ükskõik, kas sinu sõnul on või pole nii. On ka vaks vahet, kas panna sotsiaalmeedias tavainimese kontole foto, kus muuhulgas karp Valio juustu, või teha pikk hastagidega postitus sellest, mida kõike aab Valio juustust teha. Esimene ei ole reklaam (v.a kui see on Valiot reklaamiva isiku konto), teine loomulikult on. Kui näitleja hõikab sotsiaalmeedias välja uue tüki, siis ta reklaamib sellega ennast või vähemalt teost, mille üks autor on tema. Seega ta ei reklaami teatrit.
  Teil tasub see juhend ja TTJA vastused veel kord põhjalikult läbi töötada. Küsisite olulise ära ja saite ka täiesti ammendavad vastused.

  1. Aitäh sulle ka veelkord selgitamast. Ja ma jään endale kindlaks, et kui ma panen hommikukohvist pildi üles kus ma tagin valiot ja saku lätet, siis see ei ole reklaam, et mine osta alma piima ja rendi endale saku läte kohvimasin. See on lihtsalt osa minu elust ja ma tagin, et neil oleks sisu mida jagada. Ma ise olen megaõnnelik kui brände keda ma haldan tagitakse, sest siis ma saan ka sisu mida jagada. Aga nagu TTJA ütles – kõik on juhtumipõhine.

  2. Sa ikka meelega trollid vist. Sina tagid Valiot ja Saku Lätet, et neil oleks kohe, mida jagada. Huvitav, mis eesmärgil siis nemad jagavad? Nende eesmärk on müüa. Kui sina sellele kaasa aitad, siis sinu postituse ja taggimise eesmärk on nende läbimüügi suurendamine. Ja seega on sul kohustus kohe alguses kirja panna, et sa teed reklaami. See on täiesti ühene reklaamijuhtum ja mingit hindamis- või tõlgendamisruumi siin ei ole.

   Reklaamiseadus keelab ühemõtteliselt inimestega manipuleerimise – sellest ka seadusega pandud kohustus tähistada reklaam kohe alguses, et inimene teaks, mida ta loeb.

   Miks sa arvad, et sa tohid seadust rikkuda ja üritada kaasinimestega manipuleerida? Üks asi on teadmatusest tegemine, aga praegu näib, et sinu arvates seadus sulle ei kehti. Säärane suhtumine ei ole õigusriigis normaalne.

 3. On Mallukas ei pane küll pea kunagi mingit #spons #reklaam oma storides. kuidas sellel preilil nii lastakse huvitav.

  1. Miks ei pane? Ma küll olen näinud, et paneb. Ja mu meelest on see selgelt aru saada nagunii kui inimene reklaami teeb ja mind nt üldse ei sega, sessuhtes, et see ongi tema töö ja tasu ja kui ta oma elu vahele mõned reklaamid teeb, siis jumala suva.

 4. Jaa, muidugi te ei reklaami :) mängite ise lolli ja peate teisi veel lollimaks.
  Ma olen IGs näinud vist sadu hommikukohvi pilte- keegi ei säti fookusesse odavat suurt piimapakki, nii et logo näkku kargab.
  Vaadake või Eveliisi või Jane kohvipilte, rääkimata nt. Vladi omadest- vähem või rohkem stiilised, fookus on tassil, taustal, meeleolul või kohvil. Aga mitte mingi üle jala tehtud klõps suure firma logoga, keda te nagunii igal võimalusel mainite.

  1. Kui pildid oleksid teised, siis ei peaks ka reklaamina tähistama. Aga kui teed reklaami, siis pead seda ütlema. Mis siin nii keerulist on? Miks on raske lihtsalt teha seda, mis on aus ja seadusega nõutav? Ja kui polegi raske, siis mille vastu sõdite?

  2. Asi ei ole koeras. Asi on selles, et tal pole Valioga siduvat lepingut, mis kohustab 3x nädalas piimapakki pildistama ja seeläbi ettevõtet reklaamima.
   PS. See sõna on “hagijas” (jahikoer), mitte “hageja” (hagiavalduse esitaja).

  3. Aga kui lihtsalt tahad neile reklaami teha, miks ei märgista seda nii? Sul on see kohustus.
   Eveliis oma koera ei müü. Seega pildid koerast ei suurenda ka võimalust, et keegi ostab. Näed ju vahet?

 5. Olen seda meelt, et kui juba märgistad (tagid) ära toote ja tootja jms info, siis see ongi reklaam ja hommikukohvist saab pilte teha ka nii, et sa ei tee reklaami või teed kogemata reklaami, st on pilt, aga sihilikult ei tagi midagi ega kedagi. Minu jaoks küll teema selge, kui viitad sihilikult mingile tootele, siis teedki reklaami sellele tootele ja see, et sa seda teed ilma, et keegi maksnud oleks, on sinu asi ja vabatahtlik tegevus. Enam selgem olla ei saaks.

  1. Ehk siis sinu loogika kohaselt – kui ma panen üles story kuidas mu hommik algab ja EI KASUTA TAGE, olenemata, et seal on Saku Läte kohvimasin ja Alma piim, siis see ei ole reklaam? OK!

  2. Minu loogika kohaselt, kui sa hakkad tegema pilti ja sihilikult sätid piimapakki ja masinat , siis see on reklaam, rääkimata sellest, kui sinna tagi paned. Kui sa teed pildi ja päriselt ongi kogemata kõik kaadris, siis jah ma ei nimetaks seda reklaamiks, see on sinu enda südametunnistuse asi, kas sa oled aus inimene või mitte.

 6. Reklaamidest rääkides. Mõistan, et kõigil on rahaliselt keerulisem aeg ja te soovite sissetulekuid suurendada, kuid teie lehel on niiiiii palju reklaame keset teksti, et see segab tohutult lugemist (vähemalt minul). See oli 3. postitus, mille lugemise jätsin kahjuks pooleli, sest ma ei suuda süveneda nagunii, kui vahepeal peab tükk aega reklaame kerima. Kui sinna vahele jäävad veel mõned postituse juurde kuuluvad pildid, kerin needki juba automaatselt edasi. Kas neid reklaame kuidagi väiksemalt ei saaks panna?
  Heade soovidega!

Comments are closed.