Veits appi! Äriplaani raskeim osa…

Ma veits fucked up selle äriplaaniga. Mingi paar osa on nii kuivad teemad, et ma lihtsalt ei oska ja mul pole ju aega.. Ja mind üldse ei koti mingi majandushuinja, ma ei saa midagi aru ja… Keegi võiks vähemalt öelda, mida ma sinna kirjutama pean. Kuigi ma loen ja loen, tundub, et pea on tühi või olen ma idioot, et midagi aru ei saa. Võib-olla peaks magama :D

Praegu mul on suurelt ja punaselt – kokkuvõte (mille ma teen kõige lõpus), ärikeskkond, konkurents – need kaks nõuavad aega ja seda mul pole. Ja… Üldiselt on isegi see juhend selline, et ma tahaks käega lüüa ja firma lihtsalt ära regada ja teha seda ilma toetuseta. Ma ei viitsi ja ei mõika seda kuiva kraami.

Väljavõte Töötukassa äriplaani koostamise abijuhendist:

Ärikeskkond – kõik, mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa.

Makrokeskkond on süsteem asjadest, suhetest ja tingimustest, mis mõjutavad ettevõtet kaudselt ja mida ettevõte ise mõjutada või muuta ei saa.

Makrokeskkonna analüüs käsitleb makromajanduslikke muutusi riigis, kus me tegutseme ning riikides, kus asuvad meie kliendid/konkurendid.

Makrokeskkonna faktorid on näiteks:
• Poliitiline keskkond (seadusandlus, majanduspoliitilised prioriteedid jne).
• Majanduslik keskkond (majandustsüklid, töötus, inflatsioon jne).
• Sotsiaalne keskkond (demograafiline seisund, religioossed iseärasused jne).
• Tehnoloogiline keskkond (uurimis-ja arendustöö tase, tootearendus jne).
• Seadusandlik keskkond (kehtivad seadused, väliskaubandusbarjäärid jne).
• Ökoloogiline keskkond (keskkonnaõigus, ilmastik jne).

Analüüsi ja otsusta, millised makrokeskkonna tegurid võivad mõjutada Sinu ettevõtte tegevust. Vali välja kõige olulisemad tegurid ja järjesta need ettevõtte jaoks mõju tugevuse järgi. Uuri, kas nende arengud võivad olla lähitulevikus (3-5 aastat) soodsad või ebasoodsad.

Soodsad arengud on SWOT-is võimalused ja ebasoodsad on SWOT-is ohud.

Mikrokeskkond on asjade, suhete ja tingimuste süsteem, millest otseselt sõltub ettevõtte eesmärkide saavutamine ja seeläbi ka majanduslik edukus (nt tooted, kliendid, koostööpartnerid, konkurendid).

Mikrokeskkonna analüüs on tegevusala analüüs, kus tuleb jälgida järgmiseid näitajaid:

• peamised edutegurid majandusharus (tegevusalal);
• viimaste aegade trendid majandusharus (tegevusalal);
• varustajate võimu olemasolu (kas varustajaid on palju või sõltud ühest varustajast);
• konkurentsisituatsioon majandusharus (kui palju on konkurente, kas nende seas on ka üksikuid domineerivamaid);
• kas kliente on palju, et mitte sõltuda ühest kliendist;
• hinna ja omahinna võimalikud arengud;
• kui kõrge on sisenemisbarjäär tegevusvaldkonda, st:
• kas esineb klientide lojaalsus?
• kas juurdepääs jaotuskanalitele on raskendatud?
• kas alginvesteeringu vajadus on suur?

Nagu what? Mu analüüsivõime on hetkel miinus tuhat!

Konkurents on teine teema, mis mul juhtme kokku ajab.

Konkureerimise vorm ja konkurentsieelise kujundamine on üheks põhiliseks teguriks ettevõtte ellujäämise tagamisel. Käesoleva peatükis analüüsi ettevõtteid ja nende toodet/teenust, kes otseselt või kaudselt konkureerivad loodava ettevõttega.

Peatükk peab andma lugejale ülevaate, millises olukorras ollakse enne äriplaani elluviimist ja kuidas olukord muutub, kui see ellu viiakse. Oluline on määrata ettevõtte konkurentsisituatsioon turul ja kujundada strateegiad vastavalt sellele.

Konkurentsi kirjeldades ei tohi olla eesmärgiks vaid enda toote/teenuse esiletõstmine. Heas äriplaanis tuleb objektiivselt hinnata nii ennast kui teisi ja seeläbi valida ning põhjendada vahendid, kuidas oma eesmärke saavutada.

Konkurent on iga ettevõte või isik:
• kes toodab sarnast toodet või pakub sarnast teenust, mida saab müüa samal turul, mida planeerib pakkuda loodav ettevõte;
• kes toodab tooteid või pakub teenust, mida on võimalik kasutada loodava ettevõtte toodete/teenuste asendajana.

Konkurentide analüüsimise eesmärkideks on:
• leida konkurentide nõrgad ja tugevad küljed;
• leida eelised konkurentidega samas tegevusharus tegutsemiseks ja koostada kava
konkurentsieelise saavutamiseks;
• prognoosida, milline võiks olla Sinu loodava ettevõtte koht konkurentide seas.

Otsesteks konkurentideks peetakse neid ettevõtteid, kes tegutsevad samas geograafilises piirkonnas, kelle tarbijad kattuvad otseselt loodava ettevõtte omadega ja kelle tooted/teenused on otseselt loodava ettevõtte omadega võrreldavad.

Kirjelda oma otseste konkurentide suurust, käivet, pakutavaid tooteid/teenuseid, hindasid, sihtturge. Koosta võrdlusanalüüs konkurentide ja loodava ettevõttega.

Arvuliste näitajate juures on otseste konkurentide puhul soovitav analüüsida viimase kolme aasta näitajaid. Kui konkurente on palju, vali neist võrreldavad konkurendid eelkõige mahtude ja müügihindade osas. Ühtlasi põhjenda analüüsis välja toodud konkurentide valikut.

Konkurentideks ei saa pidada ainult neid ettevõtteid, kes samas piirkonnas toodavad või pakuvad täpselt sama toodet või teenust. Konkurent on iga ettevõte, mis toodab või pakub sarnast toodet või teenust, mida saab müüa samal turul.

Ettevõtte käivitamise tegevuskava ja riskianalüüs on poolikud, finants mingid prognoosid ka, mingi tabel tuleb täita, sellega tegelen ka nö viimasena. Kahe esimesega saan homme kindlalt ühele poole. Tänaseks silmad juba valutavad.

Kui teil on häid mõtteid, mida mulle hommikuks edastada, siis jätke kommentaaridesse.

PS! Ma tean, mul on üle 100 kommentaari üles laskmata, aga ma tahan kõik need läbi lugeda, eriti kaaluteemad. Niiet, andke aega :) Varsti olen rohkem olemas!

11 thoughts on “Veits appi! Äriplaani raskeim osa…

 1. Mul on blogis väga hea kokkuvõte üksipulki ärikeskkonnast ja selle analüüsist ehk siis mikro- ja makrokeskkond või mida täpselt nendes peatükkides kirjutada (näidetega).

  Mul hetkel on telefonist raske otsida aga http://www.daysworthliving.com ja üleval on kohe olemas “ettevõtlusest ja äriplaanist”. Küll sa üles leiad. ;)

 2. Ärikeskkonna kirjutad nendest mis valdkonnad sinu äri mõjutavad kõige enam.
  Konkurentidest räägid kui palju selliseid tooteid/firmasi juba on ning kus nad täpselt asuvad ning kui suurt ohtu nad sulle tekitavad. Kui sa tead mõnda inimest, kes teeb mustalt, siis tood isegi tema välja. Tavaliselt konkurentide all tuuakse välja ka konkurentide aadress ja kontaktandmed, minul oli vähemalt nii :)
  Ma arvan, et kui sa peaksid veel äriplaanis hinnaelastsusest rääkima, siis on suht kööga mul endal hetkel selline asi käsil.

 3. See kipub olema selle lühikese kursuse viga, et ei jõua just neidsamu kõige keerukamaid teemasid läbi käia-need vajavad settimist. Samas on need olulised osad äriplaani juures ning annavad taotluse läbivaatajale just selle osa pildist sinu äriplaani kohta, mis puudutabki seda üleüldist majanduse mõistmist ja firma toimima hakkamist ärikeskkonnas. Käisin ise töötukassa poolt pakutud ettevõtluskoolitusel ja mul kestis see ligi 3 kuud. Meie grupist said enamus oma toetuse kätte ja paljud juba esimese korraga- koolituse tase oli lihtsalt nii kõrge ja tehti pisidetailideni asjad selgeks. Niimoodi on raske nõu anda sulle, ehk leiad kellegi, kellelt üks-ühele nõu küsida. Kusjuures mina soovitaksin sul see homme ära kaitsta (enamasti ei pea olema sel hetkel veel sada prossa valmis töö), seejärel vead parandada, mis tagasisidena saad ning lisaks saata töö ülevaatamiseks kohalikule eas-i konsultandile (nad annavad ka tasuta nõu ja aitavad parandusi teha). Ja alles siis saada see taotlus ära. Pealegi on peale koolitust u kaks kuud aega, et seda saata (neil pole kuskil tegelikult kirjas, et pead kohe saatma selle) :) Kusjuures sain mina antud koolituselt meeletult paksu a4 klade materjale, kuhu saan iga hetk tagasi pöörduda ja meelde tuletada asju- aitab ka edaspidi toimetada ja asju õigesti teha. Palju edu sulle ja ära pead kaota!

  1. Jep, meil on nö hinna sees, et saame meili teel nõu veel küsida ja saata neilegi üle lugeda jne

 4. Kui sul on kodurestoran, siis analüüsid veel Tallinnas olevaid kodurestosid (konkurents)? Kui sul ühes punktis oli kirjas, et peab tooma konkurentide häid külgi ka esile, siis näiteks a la et kodurestoranis Mull (oli vist Beatrice koduresto?) on parkimissüsteem hea jne. Pead valima kolm välja ja hakkadki järjest uurima. Kerge öelda aga tüütu teha :D ja see ärikeskkond. No näiteks, et sul on ühesuunaline tänav, mis raskendab klientide liikumist, parkimiskohti vähe, lumesahk käib harva jne. Või on see just vastupidi, et hea on teha oma ettevõtte just sinna, kuna parkimiskohti läheduses on palju jne. Mõtled kõik asjad, mis head ja vead ja paned kirja ning kas need aastate möödudes võivad muutuda. Kunagi kokaks õppides tegime ka restorane ja äriplaane :D Loodan, et on abi :)

  1. Mull on tegelikult lounge, ta ei reklaami end kodurestoranina, kuigi on kodune. Samamoodi pole Boheem v Kohalik kodurestoran. See pole mingi ühemehe-ettevõte, kus üks inimene kõike teeb. Minu koduresto ei hakka kindlasti olema avatud iga päev jne. Aga nippe sain su jutust küll :)

 5. tänud selle teema eest..saan juba ennetavalt süveneda- endal varsti ettevõtluskoolitus ja äriplaan tulemas…

 6. Tee nüüd detsembris kokkuvõte sellest, kas ja kuidas need bännerid ja klikid aitasid sinu kodufondile kaasa :)

Comments are closed.