Pärast emapuhkust tööle – mis võimalused on?

Pärast seda, kui sa oled sünnitanud ühe imearmsa beebi ja temaga ligi aasta aega kodus olnud, hiilib ligi mõte – mis saab poole aasta pärast kui emapalk saab läbi? Kuna ma ise käisin ja võtsin end töötuna arvele, siis panin kirja neli peamist varianti, mis pärast lapsega kodus olekut ees ootab…

Foto: Fotoraat | Mikk
Foto: Fotoraat | Mikk

a) sul on olemas töökoht, kust sa dekreeti jäid ja nad on kohustatud su tagasi tööle võtma (link!)

Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmisel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles tööandjaga oli kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Töölepingut saab muuta ainult mõlemapoolsel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata ning tööandja on veendunud, et lapsehoolduspuhkuselt naasjaga ei ole võimalik töölepingut edasi täita töö lõppemise või töökorralduste muudatuste tõttu, on tegemist koondamissituatsiooniga. Kuna lapsehoolduspuhkuse ajal on töötaja koondamine keelatud, siis sellekohase avalduse saab töötajale teha alles pärast tema taas tööle asumist ehk esimesel tööpäeval. Samas on ka võimalik, et tööandja pakub võimalust muule tööle, osalise töökoormusega vms – kuid selline asi tuleb kindlasti lepinguga kinnitada. Kui sõlmitakse tähtajatu osalise koormusega tööleping, siis ei ole tööandjal hiljem kohustust töölepingut tagasi täiskoormusele muuta.

b) oled ettevõtja või vabakutseline ehk iseenda peremees

Siis polegi probleemi. Ehk oled sa üldse terve lapsega kodus oleku aja ikkagi natukene tööd teinud ja seega pole pärast poolteist kodus oldud aastat nö vaja otsast alustada. See on ilmselt ka kõige mugavam variant – ise otsustad millal teed, kui palju teed ja kas teed.

c) sul ei ole töökohta, sest sul oli dekreeti jäädes tähtajaline leping

d) sul ei ole töökohta, sest sul polnud seda ka enne rasedaks jäämist

Sul on variant elada mehe kulul, säästudest või miks mitte – end töötuna arvele võtta. Emapuhkus on võrdne töötamisega. Töötukassas on võimalik töötuna arvele võtta inimest, kes ei tööta (kelle töösuhe on lõppenud (tähtajaline leping nt)) ja kes vastab töötuna arvele võtmise tingimustele.

Töötuna ei võeta arvele isikut, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes. Samas teeb seadus erandi ja lubab töötuna arvele võtta kutseõppeasutuses, ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega õppes õppiva isiku, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või viibib akadeemilisel puhkusel.

Kui vanema töökoht on lapsega lapsehoolduspuhkusel olemise ajal likvideeritud, lõppeb töösuhe koondamisega pärast lapse kolmeaastaseks saamist.

Kui sa pole varem töötuna end arvele võtnud, siis… Kõigepealt pannakse paika tööotsimiskava – mis sa seni teinud oled, mis sa teha tahaksid. Millised on su plussid, millised miinused. Kust ja kuidas tööd otsida, kuidas teha CVd jne.

Töötuna arvelevõetud isikul võib, olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest, olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.

Kui inimene oli töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul rasedus- või sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel või lapsendaja puhkusel ning seetõttu ei ole tal 12 kuu pikkust töötuskindlustusstaaži, liidetakse puhkusel oldud aeg töötuskindlustusstaaži leidmise perioodile.

Kas ma hakkan saama töötutoetust või töötuskindlustushüvitist?

Töötutoetuse (link!) suurus on riigieelarvega kindlaks määratud. Töötutoetuse päevamäär 2016. aastal on 4,41 eurot ning 31-kordne päevamäär 136,71 eurot.

Teil on õigus töötutoetusele, kui:

 • olete registreeritud töötuna;
 • teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (136,71 eurot);
 • te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite.

Töötuskindlustushüvitise (link!) suurus sõltub töötu eelnevast töötasust. Hüvitise suurus on 50%
esimesel 100. päeval ning 40% alates 101. päevast töötu eelnevast töötasust. Finantseeritakse töötuskindlustusmaksetest.

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele,  kui:

 • olete töötuna arvele võetud;
 • olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
 • teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
 • te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (teid koondati, asutus likvideeriti, tööleping lõppes katseajal, teil oli tähtajaline leping vms)

Toetuse saamiseks on vajalik töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuul vähemalt 180
päeva: töötamist, õppimist, tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana, ajateenistust, kuni 8
aastase lapse või kuni 18 aastase puudega lapse kasvatamist, hooldajatoetuse saamist,
hooldamist perekonnas hooldamise lepingu alusel, haiglaravi, kinnipidamisasutuses.

Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist (kuid mitte varem kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates).

Töötuskindlustushüvitist makstakse tagantjärele: hüvitis eelmise kuu eest jõuab teie pangakontole jooksva kuu 10. kuupäevaks.

Töötutoetust makstakse, kui teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (136,71 eurot, sinna hulka ei kuulu riiklikud peretoetused, va seitsme- ja enamalapselise pere vanematoetus); te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite. Kui teil on muid sissetulekuid (nt töövõimetoetus, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm), mis kokku on suuremad kui 136,71 eurot, siis ei ole teil õigust töötutoetusele.

Mina seda tegingi – läksin võtsin end töötuna arvele. Alates 21.07 olen ma ametlikult töötu ja hakkan saama töötukindlustushüvitist – 50% varasemast emapalgast, seda saan ma kuni 100 päeva, siis see langeb – hakkan saama 40% varasemast emapalgast. Aga ega see halb pole. Parem kui päris ilma rahata kodus istuda.

Jagage enda kogemusi – kuidas teie lapsega kodus olemise ajal toimisite? Panite iga kuu raha kõrvale, et olla kauem kodus? Olete ettevõtja? Läksite tagasi tööle, kus varem olite? Kas olete kasutanud võimalust töötuna arvele võtta?

37 thoughts on “Pärast emapuhkust tööle – mis võimalused on?

 1. Sain teise lapse kohe järgi. Aga ma ei teagi kuidas nüüd edasi läheb. (Pean silmas emapalga suurust). Jah, saaksin üürima minna Sotsiaalkindlustusametisse, kuid seal esimesel korral käies ei saanud ma üldse targemaks (nimelt, esimese lapsega, tegi mees köik toetused oma nimele – lihtsalt et mina ei peaks muretsema ja jamama… See valmistas hämmastust ja kui selgus et me pole abielus ka.. no täiesti ennekuulmatu olukord!)
  Aga Töötukassa… Olin töötuna arvel mõned kuud… Kuid jällegi .. mina sealt , sellist kui lootsin, abi ei saanud. Koolitusi , nõustamise vms ei pakutud. Kokkusaamistel.. khmm trükiti arvutisse mu varem kohale viidud ankeete…et..milleks seal üldse vaja kohal olla oli? Et loen ette sellele teenindajale?

  Igal juhul edu sulle Eesti ametiasutustega ja töö otsimisel.
  Ja kui sul mönd teema mõtet vaja on..siis vabalt vöid kirjutada kuidas asjad käivad, kui saadakse kaks last jutti… Ilmselt saaks su blogi kaudu pädevama vastuse

  1. Minu teada kui saad teise lapse kohe otsa ja laste vanusevahe on 2,5aastat, jätkub sama emapalk. Kui lähed vahepeal kasvõi üheks päevaks tööle, muutub kõik ja võid seoses sellega hakata saama hoopis miinimumi.

  2. Mina käisin vahepeal tööl (kui esimene laps sai aastaseks läksin), teise lapse sündides oli laste vanusevahe 1a9k ja sain ikka seda emapalka, mis esimesega. Seega see töölkäimine ei mõjutanud kuidagi. Ma töötasin ka liiga vähe aega, et oleks saanud normaalse palga selle viimase tööl käimise järgi.

  3. “Kui vanem ei ole oma järjestikuste laste sündide (tingimusel, et laste sündide vahe ei ületa 2 aastat ja 6 kuud) vahelisel perioodil tulu teeninud, määratakse vanemahüvitis seoses järgmise lapsega eelmise hüvitise suuruses.

   Juhul, kui vanem teenis tulu järjestikuste sündide vahelisel perioodil, siis võrreldakse tulusid, mis olid aluseks vanemahüvitisele eelmise lapsega seoses, tuludega, mis võivad olla aluseks järgmisele vanemahüvitisele ning vanemahüvitis määratakse suurema keskmise tulu alusel.”

   Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kusimus27/

  4. Ei hakka saama miinimumi. Kui sa teed uue VH avalduse, siis vaadatakse su möödunud aasta sissetulek üle ja kui see on väiksem kui eelnevalt määratud VH, saad sama hüvitist edasi. Väga paljud vanemad töötavad VH ajal lubatud piiri ulatuses (390 euri). Seega vahepealset töötamist küll karta ei pea!

 2. Mina võtsin ka ennast töötuna arvele. Vanale kohale enam kahjuks tagasi minna ei saanud, kuna ei saa enam vahetustega tööl käia. Kirjutasin lihtsalt lahkumisavalduse. :/

 3. Ma tahaks hoopiski küsida, mida see töötuna arvele võtmine su enda jaoks veel tähendab peale selle, et saad toetust? Kas juba on tehtud mingi graafik kuidas seal nõustaja juures käima hakkad jne? See ei ole ju niisama, et istud kodus ja “otsid tööd” ja raha ikka tiksub arvele? Olen kuulnud, et pakutakse kohe koolitusi jne ja suht kohustuslikud on need? Kas oled selleks ka valmis? See tundub nii tüütu :D

  1. Mina läksin tegelikult sinna selleks, et saaks koolitusi ja alustada enda ettevõtet. Ja selle poole ma püüdlengi. Kui sa ei tea, kuidas seal asjad käivad, siis kuulujutte ei tasu ka uskuda.
   Jah, sa pead tööd otsima (mida iga inimene enivei ju teeb kui ta töötu on), lihtsalt pead nüüd panema kirja, kuhu sa kandideerisid, et hiljem sellest nö aru anda.
   IT ajastu, kõik on väga mugavaks tehtud ja saab iseteeninduses need asjad ära teha ja ei pea kogu aeg kohal jõlkuma.
   Sellest ilmselt ka mu järgmine postitus.

  2. Oot mis kuulujutte? :D kõik mida kirjutasin on ju tôsi ;) pead käima ikka kûll ka kohapeal vahepeal ja tõestama, et tegeled tööotsimisega, samuti käima pakutud koolitustel jne. Ja oi kui paljud ei otsi tööd sel ajal, vaid on töötud ainult ametlikult tervisekindlustuse pãrast ;)

  3. See vist mingi pealinna värk :D palju rahvast ja selleks ehk? Sest väiksemates linnades käiakse ikka kohapeal ja suheldakse oma selle “agendiga” :D ja joppab kui toreda tãdi saad, paljud on suhteliselt karmid :/ aga igatahes huvitav variant 136 eurot on kindlasti parem kui mitte midagi…iseasi kaua sul lastakse seda saada :D

  4. Koolitusi sulle kohe küll ei anta.
   Ma olen töötuna arvel ja esimese koolituse suutsin “välja rääkida” pisut rohkem kui pool aastat peale töötukassasse minemist. No ja see pole üldsegi niimoodi, et valin koolituse välja ja lähen…ei lähe sa kuhugi. Siis kirjutad motivatsioonikirja, miks sulle seda niiväga vaja on ikka.

   Minu jaoks oli ja on Töötukassa ikkagi see koht, kust saab sel ajal raha ja mingit reaalset abi sealt eriti ei saa. OK, võimalik, et konsultandid on VÄGA erinevad, aga ikkagi. Mina sattusin küll käima ennasttäis ja ülbe inimese juurde. Ma ei julgeks sulle küll lootust anda, et saad kõike, mida tahad!

  5. Looda muidugi:)
   See suhtumine parem, sest ma läksin ka alguses suhtumisega kui Suure Sõbra juurde, aga …taustauuringut tehes sain teada, et sattusin kõige tropima konsultandi juurde. Võimalik, et muidu ongi pea-aegu tore.
   Mind koondati ja mul oli/on aastaks ette nähtud töötukassahüvitis…kiiret mul seega pole.

   Teen ka oma ettevõtet ning käisin EASis nõu saamas. Sinna saab küll pingevabalt ja seal oli väga meeldiv inimene, kellega sai asju PÄRISELT läbi rääkida ja arutada.
   Ehk, lammas sa nagunii pole ja enda eest tasub KOHE väljas olla, üldjuhul kõik teenused on väljavõitlemise teema ja kaua/palju ise viitsid.

 4. Üldiselt nimetatakse sellist kopeeritud teksti esitamist enda oma pähe ilma viideteta allikatele plagiaadiks. Just sayin!

  1. Selge, panen siis juurde, et töötukassalehel kirjas, alguses mõtlesingi linkida.. teen seda kohe :)

  2. See, et saaksid teha kodust lahkumata ja internetipõhiselt, sõltub VÄGA paljuski su konsultandist. Minu oma arvas, et seda kodust teha ei saa, sest siis ma äkki ei otsigi tööd.
   Teoorias saab teha jah, praktikas mina ei saanud ja asi ei oleks jäänud MINU oskuste taha.

 5. Kui peale lapsehoolduspuhkust enam vanale tööle tagasi minna ei saa kuna töö sisaldab nvl töötamist ja öövahetusi. Siis töötuna arvele võttes hakkan saama vist ainult töötutoetust?

  1. Miks sa NV ja öösel töötada ei saa? Aga jah, kui ise lahkud, saad töötutoetust.

  2. Ma pakun, et lapse tõttu . Mina ka lahkun ka seetõttu praeguselt töölt, kuna kõigil ei käi mehed 8-17 tööl ja nv vaba, et saaks last vaadata

 6. Viie lapse emana pole küll midagi kõrvale panna. Olen hetkel töötuna arvel ja vaatan kas pakutakse mõnda kursust. Ega eriti ei taheta kursustele saata kui töökoht olemas siis saad kursustele. Aga milline tööandja ootab mitu kuud ja hoiab sulle töökahta, seni kui sina õpid? Teile soovitan pojale väike õde kinkida.

  1. Mina ei plaani rohkem lapsi. Ei ole seda tüüpi, et lasterahade pärast sigida. Ja lihtsalt oodata, et kas pakutakse.. Tuleks ikka küsida ja ise tugevalt initsiatiivi üles näidata.

  2. Mingi aeg sa rääkisid ju, et plaanisite last, aga ei õnnestunud ja siis jäi teise lapse saamine soiku?!

  3. Teisel lapsel oli võimalus tulla kohe pärast Hedonit, et oleks saanud sama aasta sees kaks last :) samuti oli tal võimalus tulla sel ajal kui ma plaastrid implantaadi ja implantaadi uuesti plaastrite vastu vahetasin. Ma olen ikka seda meelt, et last ei saa teha ja planeerida, vaid ta tuleb siis kui ta ise tahab :)

  4. Eeem, saab ikka planeerida ja teha.
   Vastasel juhul oleks ma võind kohe suhte alguses titeootele jääda, aga ei. Me ei plaaninud titte siis, vaid hakkasime plaanima siis, kui saime oma kodu ja kohe ta valmis siis plaanitud sai ka! Sama oli teise ja ka kolmanda lapsega. Pole juhuslikult ükski neist tulnud. Kõik kolm on plaanitud ehk teadlikult tehtud! Mingeid “ups ma olen rase ” asju ma ei mõista.

  5. No sellessuhtes jah, aga ma arvan, et “nii, nüüd jätan pillid ära, oktoobriks olen rase, juulis sünnitan…” ei toimi eriti.

  6. Meie ei saa lapsi kindlasti mitte raha pärast. Abikaasa on pärit 10 lapselisest perest ja minul endal on ka neli venda. See lihtsalt on nii.
   Ja loomulikult küsin ise kursuste kohta aga vastus on selline nagu eespool mainitud

  7. Eriti totter soovitus, et tehke pojale õde ka. Esiteks – laste saamine/tegemine rahalise olukorra kindlustamiseks on äärmiselt vale ja vastutustundetu. Nagu postitaja endagi kommentaarist lähtub, et suures peres ei ole alati võimalik raha kõrvale panna, et väiksema lapsetoetusega periood üle elada. Ise olen ka suurest perest ja näen, et päris äge oleks, kui oleks nt 4 last, aga oma rahalist seisu ja tuleviku prognoosi adekvaatselt hinnates üle 2 lapse ei planeeri.
   Teiseks – minu teada ei ole võimalik garanteerida, kas tegemise hetkel eostub tüdruk või poiss.

 7. Mida teha siis kui dekreedis olemise ajal sai tööandjaga käidud töövaidluskomisjonis(võitsin/sain oma saamata rahad enamus kätte). Tööandja ähvardas, et küll ta leiab mooduse minust ˇˇlahti saadaˇˇ(seda ma muidugi kuidagi enam tõestada ei saa). Ilmselgelt on mõttetu loota, et saan seal edasi töötada, kuid kui ma nüüd ise lahkumisavalduse kirjutan siis ei ole mul erilist õigust mingeid toetuseid küsida, või on?

  1. Kui sa oled tööle ennistatud, on nad kohustatud sind tööle tagasi võtma. Kui sa tagasi minna ei taha ja ise kohast loobud, ei saa sa suurt midagi töötukassast. Kui lähed tagasi ja lased endast lahti saada ehk nemad su lahti lasevad, mis iganes moodusel (va poolte kokkuleppel), siis saad rohkem raha :)

 8. oh minu laps 1a 2kuune ja samuti plaanis töötuks võtta end pärast emapalga lõppu. kuna ma tööl pole käinud aastaid siis plaanis samuti kursused välja nõuda. ja on ka minul sattunud neid töötajaid et oi meil ei ole ja me ei saa kursuseid anda. aga seekord käratan et olgu olla kuna mul vaja kindlasti enda CVd täiendada kui tööle tahan saada.

  1. Ja miks Sa siis ei ole aastaid tööl käinud? Järelikult oli raha elada. Ega neid kursuseid ei maksa jumal taevas kinni, ikka normaalsed inimesed, kes tööl käivad. Leiad, et tööd teinud inimesel on siiski rohkem õigus neile kui niisama vegeteerijatel. Maksa ise oma kursused kui tööl pole viitsinud käia.

  2. Päris naljakas, et aastaid pole tööl käinud ja nüüd nõuad jalgu trampides kursuseid..tore on;D

Comments are closed.